Průběh výstavby

Prosinec 2021

Je provedeno 13 RD v hrubých stavbách, probíhá výstavba hrubých staveb na dalších 9 RD. Byla provedena a je dokončen výstavba hlavních řadů inženýrských sítí a je připravena společná staveništní komunikace. Byla zahájena výstavba inženýrských sítí v dalších ulicích. Provádí se prodloužení společné komunikace Pavla Beneše ze strany.

Naše další projekty