Průběh výstavby

Říjen 2021

Aktuálně probíhá hrubá výstavba 15 RD, probíhá výstavba technické infrastruktury v lokalitě. Byla dokončena opěrná zeď u sousedního pozemku.

Naše další projekty