Průběh výstavby

Červenec 2021

V tuto chvíli probíhá příprava na realizaci opěrné stěny a předání staveniště. Současně probíhají jednání o realizaci společné komunikace „prodloužení ulice Pavla Beneše“ a koordinace její výstavby spolu se staveništní komunikací.

Naše další projekty